Czy aby to czwarta władza?

Wydarzeniem ostatnich dni – będącym w mediach tylko trochę niżej za wydarzeniami w Madrycie 11 marca 2004r. , a już porównywalnym z przewidywaną zmianą Rządu RP, stał się casus redaktora Andrzeja Marka z „Wiadomości Polickich”. Na kanwie tego szumu medialnego należy zastanowić się, czy solidarność dziennikarska – to znamię ochrony ich interesów, czy też kształtowanie postaw społecznych, szczególnie w obliczu styku mediów z wymiarem sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Adwokatura powiatowa czy metropolitarna

Już Karol Marks klasyk materializmu historycznego wymyślił pojęcia klasa w sobie i klasa dla siebie – klasa dla siebie to taka klasa, która jest zainteresowana tylko własnymi problemami i klasyfikowanie jej z punktu widzenia społecznego jest wyłącznie statystyczne jako podgrupy społecznej, zaś klasa w sobie to taka, która ma wspólne interesy, przedstawia je na zewnątrz, ale oprócz tego widzi dobro ogólne.

Czytaj więcej...

Jeden kadr ze wszystkich medów

Zamordowane zostało dziesięcioletnie dziecko i to w okrutny sposób - każdym z nas musiało to wręcz wstrząsnąć. Wszystkie możliwe służby policji pracowały dzień i noc, aby ustalić kto to zrobił i ująć zwyrodnialca. No i złapano Jakuba A.

Czytaj więcej...

Adwokatura wierna swoim zasadom

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała swoją państwowość po 123 latach pozostawania pod zaborami mocarstw europejskich. Państwo, w którym obowiązywało dotychczas pięć systemów prawnych i przynajmniej kilka języków urzędowych, bo przecież przeminęło wiele pokoleń i Państwo musiało w pierwszej kolejności zadbać o swoją tożsamość i w miarę jednolity system prawa.

Czytaj więcej...

Jubileusz 60-lecia Szczecińskiej Izby Adwokackiej60 lat to czas blisko emerytalny, chociaż gdy dodać te kilka sprzed struktur izbowych - to już są trzy pokolenia adwokackie i najlepiej to można zobrazować, gdy onegdaj egzaminowałem aplikantkę adwokacką na jej końcowym egzaminie wracając myślą do czasu, gdy byłem aplikantem jej dziadka.

Czytaj więcej...